Contact to us

อัตราแลกเปลี่ยน

เรทสั่งซื้อสินค้า

4.60

เรทเติมเงิน

4.57

เรทโอนเงิน

4.57

*อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีการเปลี่ยนแปลงทุก 12.30 น. สิ้นสุด 16.00 น. ของทุกวัน

เเจ้งเลขพัศดุ nimexpress 15,16,18,19,20,22,23,25,26,27,29 พฤศจิกายน 61

↬ เลขพัสดุ ไปรษณีย…

เเจ้งเลขพัศดุ nimexpress 1-14 พฤศจิกายน 62

↬ เลขพัสดุ ไปรษณีย…

เเจ้งเลขพัศดุ nimexpress 12/16/21/22/24/25 ตุลาคม 62

↬ เลขพัสดุ ไปรษณีย…

เเจ้งเลขพัศดุ nimexpress 1/2/3/4/5/9/11 ตุลาคม 62

↬ เลขพัสดุ ไปรษณีย…

เเจ้งเลขพัศดุ nimexpress 17,19,20,21,23,24,25,27 กันยายน 61

↬ เลขพัสดุ ไปรษณีย…

เเจ้งเลขพัศดุ nimexpress 16 กันยายน 61

↬ เลขพัสดุ ไปรษณีย…

เเจ้งเลขพัศดุ nimexpress 3/4/6/7/9/11/12 กันยายน 61

↬ เลขพัสดุ ไปรษณีย…

วิธีดูรายรายละเอียด Tracking (สำหรับ ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า และ ลูกค้านำเข้าสินค้าจากจีน)

วิธีดูรายรายละเอีย…

วิธีแจ้งรับสินค้า (สำหรับ ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า และ ลูกค้านำเข้าสินค้าจากจีน)

วิธีแจ้งรับสินค้า …

วิธีดูบิลค่าใช้จ่ายและแจ้งชำระเงิน (สำหรับ ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า และ ลูกค้านำเข้าสินค้าจากจีน)

วิธีดูบิลค่าใช้จ่า…

Loading blog posts...
Facebook