Contact to us

อัตราแลกเปลี่ยน

เรทสั่งซื้อสินค้า

4.56

เรทเติมเงิน

4.53

เรทโอนเงิน

4.53

*อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรามีการเปลี่ยนแปลงทุก 12.30 น. สิ้นสุด 16.00 น. ของทุกวัน

เเจ้งเลขพัศดุ nimexpress 16 กันยายน 61

↬ เลขพัสดุ ไปรษณีย…

เเจ้งเลขพัศดุ nimexpress 3/4/6/7/9/11/12 กันยายน 61

↬ เลขพัสดุ ไปรษณีย…

วิธีดูรายรายละเอียด Tracking (สำหรับ ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า และ ลูกค้านำเข้าสินค้าจากจีน)

วิธีดูรายรายละเอีย…

วิธีแจ้งรับสินค้า (สำหรับ ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า และ ลูกค้านำเข้าสินค้าจากจีน)

วิธีแจ้งรับสินค้า …

วิธีดูบิลค่าใช้จ่ายและแจ้งชำระเงิน (สำหรับ ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า และ ลูกค้านำเข้าสินค้าจากจีน)

วิธีดูบิลค่าใช้จ่า…

วิธีบันทึกTracking เข้าระบบ (สำหรับ ลูกค้านำเข้าสินค้าจากจีน)

วิธีบันทึกTracking…

เเจ้งเลขพัศดุ nimexpress 10,13,14,15,16,17,19,20,22,23,24,26,27,28 สิงหาคม 61

↬ เลขพัสดุ ไปรษณีย…

เเจ้งเลขพัศดุ nimexpress 30/31กรกฏาคม-1/2/5/67/8/9 สิงหาคม 61

↬ เลขพัสดุ ไปรษณีย…

เเจ้งเลขพัศดุ nimexpress 11/12/13/15/17/18/19/22/23/24/25/26 กรกฎาคม 62

↬ เลขพัสดุ ไปรษณีย…

เเจ้งเลขพัศดุ nimexpress 1/2/3/4/6/8/9 กรกฎาคม 61

↬ เลขพัสดุ ไปรษณีย…

Loading blog posts...
Facebook