Contact to us

วิธีดูยอดใบสั่งซื้อ

ขออภัยในความไม่สะดวก ทางร้าน ต้องทำการเปลี่ยนวิธีการชำระค่าสินค้าและค่าขนส่ง
ทางร้านจึงขอความรวมมือ ลูกค้าทุกท่าน
เพราะ ทางร้านจะทำการแยกบัญชี ค่าสินค้า และ ค่านำเข้าออก เป็น 2 บัญชี

*ค่าใช่จ่ายรอบแรก คือยอด ค่าสินค้า + ค่าขนส่งในจีน โดยประมาณ เป็น % ไว้ก่อน

*รอบนี้จะเป็นรอบสรุป ค่าใช่จ่ายจริง ทั่งหมด  ค่าสินค้าที่สั่งได้ทั่งหมด + ค่าขนส่งในจีน

ใบสั่งซื้อใหม่ >> ดาวโหลด

Facebook