Contact to us

วิธีบันทึกTracking เข้าระบบ (สำหรับ ลูกค้านำเข้าสินค้าจากจีน)

วิธีบันทึกTracking เข้าระบบ

1. Login เข้าระบบเลือกเมนู “การจัดการ Tracking” ทางซ้ายมือ


 

2. เลือกเมนู “ บันทึกTrackingเข้าระบบ ”


 

 

3. ป้อน Tracking หรือเลขพัสดุร้านค้าจีน ลงในช้อง เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “ ค้นหา ”


 

 

4. ในหมายเลข 1 แทคที่ลูกค้ากดปุ่ม “ค้นหา” จะลงมาอยู่ในช้อง หมายเลข Tracking

 *ให้ลูกค้าทำการลบช่องว่างระหว่างตัวเลขออกด้วยครับ

ในหมายเลข 2 ถ้าในกรณีสินค้าเข้าโกดังจีนแล้วจะมีขึ้นแจ้งว่า Tracking ดังกล่าวมีอยู่ในระบบแล้ว บันทึกโดย b9999  หรือถ้าบันทึกแทคนี้ไปแล้วจะขึ้นเป็นเลขออเดอร์ของลูกค้า

ในหมายเลข 3 ให้ลูกค้าระบุบ ประเภทสินค้า ของลูกค้าด้วยครับ


 

 

5 จากนั้นให้ลูกค้าทำการ กดปุ่ม “ บันทึก ”  และจะมีรูปในหมายเลขที่ 2 ขึ้นมาลูกค้าก็ทำการ กดปุ่ม “ ตกลง ”

เส็จสิ้นการบันทึก Tracking เข้าระบบ หลังจากนั้นลูกค้าก็ทำการอับTrackingต่อไปตามขั้นตอนข้างต้นได้เลยครับ

Facebook