Contact to us

วิธีแจ้งรับสินค้า (สำหรับ ลูกค้าสั่งซื้อสินค้า และ ลูกค้านำเข้าสินค้าจากจีน)

วิธีแจ้งรับสินค้า

1. Login เข้าระบบเลือกเมนู “การจัดการ Tracking” ทางซ้ายมือ

2. เลือกเมนู “ รายการสินค้าที่สามารถแจ้งรับสินค้าได้ ”

3. เลือกรายการสินค้าที่ต้องการแจ้งรับสินค้า เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “ แจ้งรับสินค้า ”

4. เลือกวิธีการจัดส่งสินค้าและเช็คที่อยู่ที่ต้องการให้จัดส่ง หลังจากนั้นกดปุ่ม “ บันทึก ”

Facebook