Contact to us

บริการรับสั่งซื้อสินค้าจากจีน

บริการรับสั่งซื้อสินค้าจาก
เว็บไซต์ยอดนิยมของประเทศจีน
(Taobao, 1688.com, T-Mall)

สั่งสินค้าโดยพนักงานชาวจีน เจ้าของภาษา สั่งเร็ว ไร้ปัญหาการสั่งสินค้าผิด

ฟรีค่าบริการ และ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ชาร์จเพิ่ม ไม่มีค่าบริการแอบแฝง ส่งหลักฐานการสั่งทุกครั้ง

ติดตามและประสานงานกับร้านค้าจีน จนกระทั่งสินค้าถึงมือลูกค้า โดยลูกค้าสามารถเช็คสถานะผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อัตราราคาค่านำเข้าสินค้าจากจีน (ORDER)

วิธีการสั่งซื้อสินค้าจากจีน

1.ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ

2.ส่งไฟล์ ไปที่ E:mail

3.แจ้งชำระเงิน

4.รอสรุปยอดการสั่ง

วิธีการสั่งซื้อ

1.ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ
กรอกข้อมูลลงไฟล์ใบสั่งซื้อ จากเว็บไซต์(Taobao, Tmall, 1688 )
http://www.taobaothailandservices.com/downloads/

2.ส่งไฟล์ ไปที่ E:mail taobaothailandservices@gmail.com
กรอกข้อมูลที่ต้องการสั่งลงไฟล์ใบสั่งซื้อ จากเว็บไซต์(Taobao, Tmall, 1688 )

3. แจ้งชำระเงิน
แจ้งชำระเงินก่อน 16.00 น.ของวัน

4. รอสรุปยอดบิลการสั่ง
ประมาณ1-2 วัน
แจ้ง เลขที่บิลสั่งซื้อ และ ID เข้าระบบ

5.รอสินค้าส่งเข้าโกดังจีน
ร้านจีนส่งถึงโกดังที่จีน
ใช้เวลาโดยประมาณ 3-5 วัน
กรณี สั่งผลิต หรือ พรีออเดอร์ ตามระยะเวลาที่ตกลง

6.ส่งออกจีน-ไทย
รถใช้เวลาประมาณ 5-10 วัน
เรือใช้เวลาประมาณ 30-40 วัน
*บางครั้งอาจมีการดีเลย์*

7. แจ้งรับสินค้าผ่านระบบ
ทางร้านจะมีการเรียกเก็บ
-ค่าขนส่งในจีน
-ค่านำเข้า
-ค่าขนส่งในไทย+ค่าแพค

8.แจ้งชำระเงินค่านำเข้าสินค้า
จัดส่งโดย ไปรษณีย์
แจ้งชำระก่อน 9.30 น.ของวัน
จัดส่งโดย ขนส่งนิ่มเอ็กซ์เพรส
แจ้งชำระก่อน 13.30 น.ของวัน
ทำการจัดส่งในรอบวันไม่รวม วันอาทิตย์

รายละเอียดขั้นตอนการชำระเงิน

ค่าใช้จ่ายรอบที่ 1 (ค่าสินค้า)
ค่าสินค้า + ค่าขนส่งในจีน โดยประมาณ เป็น % X เรทเงินอัตราแลกเปลี่ยน
= ยอดโอนเงิน รอบแรก

อัตราส่วนเรียกเก็บค่าขนส่งในจีนเบื่องต้น(โดยประมาณ)
1 – 500 หยวน 7 %
500 -1,000 หยวน 5 %
1,000 หยวน ขึ้นไป 3 %

ตัวอย่างเช่น 
-สินค้าราคา 50Y (หยวน)
-ค่าขนส่งในจีน โดยประมาณ เป็น 7% 19Y (หยวน)
-อัตราแลกเปลี่ยนเงิน 5.40 บาท (เรทขึ้นลงตามวัน)
50 + 19 Y * 5.40 = 372.60 บาท
จำนวนเงินต้องโอนรอบแรก  373.98 บาท

*จะมีการสรุปค่าใช้จ่ายจริง อีกทีหลังสั่งซื้อสินค้าเสร็จ*

ค่าใช้จ่ายรอบที่ 2 (ค่าขนส่งต่างๆรอสินค้าเข้าไทย)
ค่านำเข้าสินค้า + ค่าส่งในไทย + ค่าแพคสินค้า = ยอดโอนเงิน รอบสอง

ตัวอย่างเช่น
-ค่านำเข้าสินค้า 250 บาท
-ค่าส่งเอกชนนิ่มซีเส็ง 150 บาท (หรือ ไปรษณีย์ไทย )
-ค่าแพคสินค้า  20 บาท

250+150+20 =  474 บาท
จำนวนเงินต้องโอนรอบสอง 420  บาท

วิธีการคำนวน ค่านำเข้า สินค้าจากจีน

วิธีการคำนวน ค่านำเข้า สินค้าจากจีน แบ่งการคำนวน ราคาเป็นสองประเภทตามหลักมาตรฐานสากล คือ

1. การคำนวนค่านำเข้าสินค้าตามน้ำหนักสินค้า (สินค้าที่มีน้ำหนักมาก )
เป็นวิธีคำนวนค่านำเข้าสินค้าที่มี น้ำหนักสัมพันธ์กับขนาดสินค้า โดยการชั่งน้ำหนักแยกเป็น Tracking โดยคิดชั้นต่ำTracking ละ 0.5 KG สินค้าที่มีน้ำหนักเกินคิดตามจริง

2. การคำนวนค่านำเข้าสินค้าตามปริมาตรสินค้า(คิว)(สินค้าชิ้นใหญ่ที่มีน้ำหนักเบา )
เป็นวิธีคำนวนค่านำเข้าสินค้าที่มี น้ำหนักไม่สัมพันธ์กับขนาดสินค้า

วิธีการคำนวนปริมาตรสินค้า (คิว)
วัดขนาดสินค้าแต่ละด้านหน่วยเป็น CM
กว้าง x ยาว x สูง / 1,000,000 = ปริมาตรสินค้า (คิว)
วิธีการคำนวนค่านำเข้าสินค้าตามปริมาตรสินค้า (คิว)
ปริมาตรสินค้า (คิว) x ราคาปริมาตรสินค้า (คิว) = ราคาค่าขนส่ง

ตัวอย่างเช่น
สินค้าขนาด 25 x 30 x 45 CM
ปริมาตรสินค้า (คิว) = 25 x 30 x 45 / 1,000,000 = 0.0337
ราคาค่าขนส่ง 0.0337 x 12,000 = 404.4 บาท
* ค่านำเข้าสินค้าจากจีนนี้จะคิดเพียงอย่างใดอย่างเท่านั้น

ค่าบริการแพคสินค้า

Facebook