Contact to us

เงื่อนไขการให้บริการ

ข้อตกลงก่อนสั่งสินค้า

ขอบเขตความรับผิดชอบในการสั่งสินค้าและการนำเข้าสินค้า
เรียน ท่านลูกค้าทุกท่านโปรดอ่านข้อมูลให้ชัดเจนก่อนทำกาส่งใบสั่งซื้อ หลังจากลูกค้าใช้บริการทางร้านถือว่าลูกค้ายอมรับข้อตกลงนี้แล้ว

1. หากสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ มาไม่สมบูรณ์ เช่น สินค้าไม่ครบ แตกหัก เสียหาย  ผิดสี ผิดไซล์ ผิดขนาด ผิดแบบ ในกรณีที่สินค้า ที่ส่งมาไม่ถูกต้อง
ทางเราทำได้เพียงสอบถามไปยังร้านค้า หากร้านค้าไม่ยินยอมทางเราจะไม่รับผิดชอบในส่วนนี้ เพราะ ทางเราจะไม่สามารถทราบได้ล่วงหน้าจนกว่าสินค้าจะเข้าไทย

2. ทางเรา เป็นตัวกลางการสั่งสินค้าเท่านั่น ไม่เห็นสินค้ามาก่อน และไม่ทราบรายละเอียดของค้าที่ลูกค้าต้องการสั่งซื้อรวมถึงคุณภาพของสินค้า หากลุกค้าต้องการให้สอบถามข้อมูลสามารถแจ้งพนักงานได้

3.สินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อหาก กล่องที่บรรจุ มีการชำรุดสินค้าเสียหาย ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง

4. ขนาดและน้ำหนักในการนำเข้าทางเราจะไม่ทราบมาก่อน ทั่งนี้ทั่งนั้น การพิจารณาค่านำเข้าขึ้นอยู่กับสินค้าและบริษัทคาร์โก้ทางเราและลูกค้าไม่สามารถกำหนดได้เอง

5. ในกรณีที่สินค้าเกิดความล่าช้า ที่เกิดจากทางร้านค้าที่สั่งซื้อจัดส่ง ล่าช้ามาก ทางเราไม่สามารถนำเงินคืนให้ได้ทันที
แต่สามารถต่อรอง กับทางร้านค้าให้ได้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ต้องการรอสินค้าและต่อเมื่อทางร้าน ที่สั่งซื้อสินค้าคืนเงินมา ทางเราจึงจะสามารถทำเงินคืนให้กับทางลูกค้า ได้ตามระบบ

6. ในกรณีที่สินค้าไม่ถึงโกดังจีนเนื่องจากมีร้านบางร้านในจีนที่แจ้งเลขพัสดุ ไม่ตรง ไม่สามารถติดตามได้ หรือพบว่าทางร้านค้าไม่ได้จัดส่งสินค้า ให้กับเราจริงๆ จะสามารถทำเงินคืน ให้กับทางลูกค้าได้

7. หากสินค้า ที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อ ได้ไม่ครบ นอกเหนือจากไฟล์ใบสั่งที่ทางเราสรุปให้แล้ว ลูกค้าสามารถแจ้ง ทำเรื่องของคืนเงินได้ ภายใน 2 วันหลักจากรับสินค้าไปแล้ว
ในส่วนนี้ ทางเราทำได้เพียงสอบถามไปยังร้านค้า หากร้านค้าไม่ยินยอมคืนเงินทางเราจะไม่รับผิดชอบในส่วนนี้

8. กรณีสินค้าสูญหายระหว่างการนำเข้าทางเราจะคืนเงินเฉพาะค่าสินค้าที่สูญหาย เท่านั้น

ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อท่านเจอปัญหาเหล่านี้ขอให้ลูกค้าทุกท่านเข้าใจ ในเรื่องของการรับผิดชอบที่ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายให้ได้ในบางกรณี ดังที่กล่าว
เพราะทางเราได้ชำระเงินให้ทุกท่านจนเสร็จกระบวนการ สั่งซื้อไปแล้ว โดยทางลูกค้า สามารถสอบถามขอรายละเอียดต่างๆ ได้เสมอ
และทางเราสัญญาว่าจะพยายามเต็มที่ในการประสานงาน ติดตาม ทวงถาม ในกรณีที่ไม่ได้รับเงินคืนจนถึงที่สุด

Facebook