Contact to us

บริการนำเข้าสินค้าจากจีน

บริการนำเข้าสินค้าจากจีนทั้งทางรถและทางเรือ พร้อมจัดการเรื่องภาษี จนสินค้าถึงมือลูกค้า

มีโกดังจีน-ไทย เป็นของตัวเอง ไร้ปัญหาของตกหล่น สูญหาย หรือปะปนกับโกดังอื่น จัดส่งสินค้ามาไทยทุกวัน

มีพนักงาน รับสินค้า คัดแยกสินค้า และ บันทึกเลขพัสดุสินค้าเข้าระบบออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถเช็คได้ตลอด 24 ชม.

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับลูกค้าที่สามารถติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับทางร้านจีนได้เอง โดยให้ทางเราเป็นผู้ดำเนินการนำเข้าสินค้าให้

อัตราราคาค่านำเข้าสินค้าจากจีน ( SHIPPING)

รายละเอียดขั้นตอนการชำระเงิน

1. ขอยืนยันผ่าน E-Mail

2.  รับ ID และ PS เข้าเช็คสถานะ

3. เข้าระบบเช็คสถานะ

4. แจ้งรับสินค้า

รายละเอียดการยืนสมัคร (ใช้สำหลับเปิดรหัสลูกค้าชิปปิ้ง)
อีเมล์ / ชื่อ / ที่อยู่(ในการจัดส่ง) / เบอร์โทร/สำเนาบัตรประชาชน (ถ่ายรูปบัตรมาก็ได้ครับ)

วิธีการคำนวน ค่านำเข้า สินค้าจากจีน

วิธีการคำนวน ค่านำเข้า สินค้าจากจีน แบ่งการคำนวน ราคาเป็นสองประเภทตามหลักมาตรฐานสากล คือ

1. การคำนวนค่านำเข้าสินค้าตามน้ำหนักสินค้า (สินค้าที่มีน้ำหนักมาก )
เป็นวิธีคำนวนค่านำเข้าสินค้าที่มี น้ำหนักสัมพันธ์กับขนาดสินค้า โดยการชั่งน้ำหนักแยกเป็น Tracking โดยคิดชั้นต่ำTracking ละ 0.5 KG สินค้าที่มีน้ำหนักเกินคิดตามจริง

2. การคำนวนค่านำเข้าสินค้าตามปริมาตรสินค้า(คิว)(สินค้าชิ้นใหญ่ที่มีน้ำหนักเบา )
เป็นวิธีคำนวนค่านำเข้าสินค้าที่มี น้ำหนักไม่สัมพันธ์กับขนาดสินค้า

วิธีการคำนวนปริมาตรสินค้า (คิว)
วัดขนาดสินค้าแต่ละด้านหน่วยเป็น CM
กว้าง x ยาว x สูง / 1,000,000 = ปริมาตรสินค้า (คิว)
วิธีการคำนวนค่านำเข้าสินค้าตามปริมาตรสินค้า (คิว)
ปริมาตรสินค้า (คิว) x ราคาปริมาตรสินค้า (คิว) = ราคาค่าขนส่ง

ตัวอย่างเช่น
สินค้าขนาด 50 x 70 x 30 CM
ปริมาตรสินค้า (คิว) = 50 x 70 x 30 CM / 1,000,000 = 0.105
ราคาค่าขนส่ง 0.105 x 9,500 = 997.5 บาท
* ค่านำเข้าสินค้าจากจีนนี้จะคิดเพียงอย่างใดอย่างเท่านั้น

ค่าบริการแพคสินค้า

Facebook